’Promovendi UU hebben hulp nodig’

De Telegraaf, 6 maart 2018

door Nina Juffermans

Promovendi hebben steeds vaker last van depressies, burn-outs, angst en stress. De Utrechtse Promovendi Partij (UPP) vindt dat de Universiteit Utrecht meer moet doen om promovendi te helpen met ernstige mentale problemen. „Tot nu toe is die hulp onder de maat”, stelt de belangenvereniging.

„We zien dat veel universiteiten in Nederland al maatregelen hebben genomen, maar de UU blijft achter”, meent Nico Naus van de UPP.

De partij heeft in een brief aan de universiteit om maatregelen gevraagd. Volgens Naus blijkt de noodzaak wel uit recent onderzoek waaruit naar voren kwam dat een derde van de promovendi in Aardwetenschappen last heeft van depressieve gedachten tijdens het afstuderen. Uit een recente medewerkersmonitor van de UU blijkt ook dat 28,2 procent van alle promovendi een te hoge werkdruk ervaart. Volgens Naus leiden mentale problemen er uiteindelijk toe dat veel promovendi stoppen met promoveren. De aanwezigheid van een fulltime psycholoog zou volgens de UPP kunnen helpen. „Er moet een supportsystem ontstaan.” Volgens Naus is de UU daar verantwoordelijk voor.

„Promovendi zijn geen studenten, maar werknemers van de universiteit. Dat maakt de universiteit in deze kwestie als werkgever verantwoordelijk.” Volgens woordvoerder Maarten Post neemt de UU de kwestie zeer serieus. „Wij weten dat werkdruk onder promovendi een issue is en nemen maatregelen om hier iets aan te doen”, reageert hij.

admin